Top
GP Digital / Flyt

Flyt - et GP-konsept

FLYT.ny

Om Flyt  

Flyt er en løsning som skal bidra til bedre oversikt, effektivitet og kontroll. Det er et verktøy som kan tilpasses mange ulike bransjer og arbeidsprosesser, med mulighet for integrasjon mot alt av programvare og utstyr som tilbyr deling av data. 

GP Digital utvider stadig konseptet med flere løsninger, og jobber for tiden med kunder fra ulike bransjer – maskinentreprenører, produksjonsbedrifter, bilimport og nå også en løsning for kommunale byggesaksavdelinger. 

Flyt Byggesak 

Flyt Byggesak er et sakregistreringsprogram for byggesaksbehandling, utviklet i samarbeid med Halden kommune.  

Halden kommunes byggesaksavdeling har 11 ansatte og behandler rundt 600 søknader årlig. Kommunen savnet et godt fellessystem som ga enkel oversikt over tidsfrister, status, innhold og eventuelle mangler i søknader og som var enkelt å bruke i arbeidshverdagen.  

Søknadene er svært ulike i både type og innhold, og har ulike tidsfrister. Med alle forhold som skal tas per sak, kreves et registreringssystem som er mer avansert enn en Excel-fil. 

GP Digital har utviklet byggesaksregistreringsprogrammet Flyt Byggesak, som kan brukes til å registrere alle typer byggesaker.

I Flyt får brukerne 

 • Oversikt over tidsfrister og status 
 • Oversikt over kapasitet per saksbehandler 
 • Enkel tilgang til all dokumentasjon tilhørende en registrert sak 
 • Enkel Kostra-rapportering 
 • Enkel rapportering og statistikk 
 • Mulighet for å utvide med kart-data 
 • Muligheter for skreddersøm mot hver enkelt kommune 
 • Integrasjonsmuligheter 
 • Bedre internkommunikasjon ved bruk av merknader i systemet 
 • Oversikt og flyt i byggesakene 

Applikasjonen tilbys alle byggesaksbehandlere i Halden kommune per 2023.
Ettersom regler for byggesak er like over hele landet, kan systemet Flyt Byggesak enkelt tas i bruk av byggesaksbehandlere i alle kommuner.  

Mine saker

Her vises kun saker som er registrert for den innloggede saksbehandleren med to ulike faner for «Aktive saker» og «Ferdige saker». Brukere har mulighet for å kunne sortere sakene etter antall dager til fristen utgår i synkende og økende verdi.

Avdeling

I Avdelingssiden vises det til ulike grafer som kan visualisere saker som er totalt behandlet, vedtak i byggesaker HK og antall nye saker. (Vedtak byggesaker HK inneholder testverdier for nå)

Funksjoner

Applikasjonen har også funksjonaliteter som har blitt utviklet sammen med saksbehandlere hos kommunen skreddersydd etter deres ønsker. Første er «Byggesaker»

som viser til en liste med alle byggesaker som er registrert. Her er det mulig å kunne sortere etter frist og antall dager til fristen utgår.

For hver sak har vi også jobbet med en funksjonalitet for mottakskontroll. Her skal det være mulig å kunne starte og stoppe saker med lovpålagte frister.

Intern rapport

Neste funksjonalitet er rapportering som deles inn i to deler. Intern rapport er den første, og vises ovenfor.

KOSTRA

Og KOSTRA rapport som skal gjøre det enklere å sende inn verdier til KOSTRA-rapportering. Her vil systemet automatisk beregne verdier som er ønsket av KOSTRA-rapporten og brukere kan da bare klikke på felter og få verdiene husket av datamaskinen slik at de bare kan lime disse inn.

Henvendelser

Til slutt har vi også henvendelser og saksbehandlere som funksjonaliteter. Henvendelser siden viser til alle registrerte henvendelser og det er også mulig å kunne knytte henvendelsene til en spesifikk sak.

Saksbehandlere

I siden «Saksbehandlere» jobber vi videre med å vise til alle saksbehandlere som er registrert i deres Azure AD tjeneste og her vises det også til alle aktive saker som hver saksbehandler har.

Interessert? Ta kontakt.

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.