Top

IT-strategi

I en jungel av digitale løsninger kan det være krevende å henge med i en utvikling som går stadig raskere. Vi oppfordrer deg til å ta grep om den digitale utviklingen i bedriften din og investere i en IT-strategi eller en digital strategi.

Hva er en IT-strategi?

Med en god IT-strategi legger du til rette for at bedrift får mest mulig verdi igjen for investeringene dere gjør i IT-systemer. GP Digital kan bistå med å utarbeide en god strategi som vil gi økt verdi – som mer effektive løsninger, høyere kvalitet på leveranser, bedre kommunikasjon med kunder, lavere kostnader eller mer fornøyde medarbeidere.

Ingen bedrifter er like, og innholdet i IT-strategien må tilpasses hver enkelt kunde. Men hovedpunktene i vår metodikk er:

 1. Kartlegging av virksomhet og forretningsstrategi
 2. Helhetlig kartlegging av dagens IT-løsninger
  • hvilke systemer er i bruk
  • hvordan snakker disse sammen
  • hvordan oppleves disse av brukere
  • avdekke kostnader
  • avdekke sikkerhetsnivå
  • avdekke integrasjonsmuligheter
 3. Utarbeide strategi med konkrete forslag til tiltak/endringer som bør gjennomføres.
 4. Oppfølging og revisjon

Hva er en digital strategi?

Digital strategi er mer omfattende enn en IT-strategi og favner bredere en bare den teknologiske løsningen. For oss handler en digital strategi om å kombinere flere ulike digitale løsninger på en nye og innovative måter som gir bedriften et konkurransefortrinn, for eksempel IoT, skytjenester, AI eller Big Data

GP Digital ønsker å hjelpe bedriften din med å utvikle en digital strategi. Målet er å gjøre virksomheten mer innovativ og konkurransedyktig. Den digitale strategien kan omfatte både interne og eksterne prosesser og målet er at hele virksomheten jobber helhetlig ut fra samme digitale modell.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.