Top
GP Digital / Tjenester  / Digital strategi og -ledelse / Support og opplæring

Support og opplæring

Våre engasjerte og dyktige IT-driftskonsulenter er tilgjengelige for spørsmål, brukerhenvendelser, feilsøking, installasjoner og konfigurasjoner.

Vi vet at hjelp og veiledning er viktig, og vi har som øverste prioritet å være tilgjengelige. Vi kjenner deg og kan raskt hjelpe.

Opplæring og kurs

For de fleste bedrifter er brukeradopsjon, det vil si implementering av nye IT-systemer, en terskel å komme over. Det krever god planlegging og tilstrekkelig med tid å få en ny digital plattform til å fungere etter intensjonene hos alle brukere.

Vi sørger for nødvendig opplæring på ulike løsninger, som for eksempel Teams møterom. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller en samtale.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.