Top
GP Digital / Om oss

Om oss

Din digitaliserings- og IT-avdeling

GP Digital har en helhetlig og overordnet tilnærming til kundenes IT-behov, og vi utarbeider ofte en digital strategi som danner grunnlaget for videre løsninger. Dette suppleres med konkrete leveranser av for eksempel ASP-tjenester, drifts- og hostingtjenester, administrerte tjenester, skybaserte løsninger og økonomisystemer.

GP Digital utvikler egne applikasjoner, enten frittstående eller som integrasjon mellom økonomisystemer med fagsystemer. TiPro er et egenutviklet time- og prosjektsystem som i dag har nærmere 1 000 brukere.

GP Digital leverer det meste innen data- og mobilutstyr og har et eget dataverksted.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.