Top

Sikkerhetssjekk

Full kontroll på IT-sikkerheten har aldri vært viktigere. Det er stor variasjon i hvor godt rustet selskaper er til å møte et stadig økende og mer komplekst trusselbilde.

I mange tilfeller kan ganske små tiltak redusere risiko en hel del, som for eksempel bedre opplæring av ansatte, tofaktor autentisering, mer avansert epost-sikkerhet og god sikring av backup-data.

GP Digital kan bistå med å forbedre nivået på IT-sikkerhetet ved å foreta en risikoanalyse, foreslå konkrete, tilpassede og prioriterte tiltak, samt hjelpe til med gjennomføring og oppfølging av tiltak.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.