Top
GP Digital / Tjenester  / Digital arbeidsplass / Økonomisystemer

Økonomisystemer

I samarbeid med GP Økonomi tilbyr vi Tripletex som skybasert regnskaps- og lønnssystem.

Ut fra vår vurdering har Tripletex som en rekke fordeler som er beskrevet nærmere i avsnittet rett under.

GP Digital tilbyr supportavtale til alle bruker av Tripletex. Selv om systemet er enkelt og intuitivt i bruk så vil svært mange ha en person de kjenner som man kan ringe både om praktiske spørsmål og rådgivning til hvordan man bruker systemet best mulig.

Tripletex er modulbasert, og du velger selv hvilke moduler du vil kombinere slik at det passer bedriftens behov. På den måten kan Tripletex tilpasses alle – fra de små til de store firmaene.

Tripletex er også en skybasert løsning som gir kontinuerlig tilgang til regnskapet, og du kan hente ut resultater og rapporter så snart regnskapsføreren er ferdig med en periode. Du kan for eksempel se aldersfordelt saldoliste til enhver tid, og du kan sende inn bilag og kvitteringer fortløpende. Både du og dine medarbeidere kan føre timeliste, skrive reiseregning eller sjekke lønnslippen på telefonen.

Dette er veldig digitalt, veldig enkelt og veldig fremtiden! Du får bedre oversikt over bedriftens økonomiske situasjon og jobber mer effektivt med alle oppgaver relatert til økonomistyringen.

For å gjøre det enda enklere for deg som kunde har Tripletex satt sammen pakkene Basis, Smart og Komplett.

Tripletex Basis gir deg grunnleggende økonomifunksjoner som:

 • Regnskap og bilagsføring
 • Faktura og ordre
 • Vipps, eFaktura og EHF
 • MVA-melding
 • Næringsoppgave 1
 • Produkt
 • Mobilapp
 • Integrasjon mot Brreg

Tripletex Smart gir deg i tillegg funksjoner for:

 • Gratis import av data
 • Budsjett
 • Tilbud
 • Dokumentarkiv
 • Abonnement
 • Tilgang til alle integrasjoner
 • Attestering
 • Automatisk bankavstemming
 • Varelanger og avansert produkt
 • Avdeling
 • Tripletex CRM
 • A-melding

I tillegg kan du legge til moduler for lønn og reiseregning samt timeregistrering mot lønn. Disse modulene er appbasert og kan lastes ned på mobilen slik at bedriftens ansatte kan føre timer, registrere bilag og sende inn reiseregninger på telefonen.

Tripletex Komplett er spesielt hensiktsmessig for prosjektbaserte virksomheter som håndverkere og entreprenører og i tillegg til funksjonene i Basis og Smart får du:

 • Lønn og reiseregning
 • Timeregistrering mot lønn
 • Timeregistrering mot prosjekt
 • Prosjektstyring
 • Prosjektbudsjett
 • Prosjektfakturering
 • Bransjerelaterte moduler

Oppstart og opplæring

Selv om dagens økonomisystemer blir stadig enklere i bruk, er det fortsatt viktig med kompetanse på oppsett og optimal bruk av systemet. Implementering av et nytt skybasert økonomisystem krever nøye planlegging, god opplæring og tilstrekkelig med tid for at løsningen skal fungere etter intensjonen hos alle brukere.

Vi sørger selvfølgelig for nødvendig opplæring i Tripletex, og har etablert en egen kompetansegruppe for opplæring. Ta kontakt med oss for mer informasjon eller en samtale.

Integrasjoner

Et skybasert økonomisystem trenger ofte kobling til en eller flere programmer og systemer man bruker i det daglige arbeidet. Vi har spesialisert oss på å utvikle integrasjoner og er integrasjonspartner til Tripletex. For deg som kunde gir det spennende muligheter og effektiv behandling av data.

Les mer om Tripletex-integrasjoner.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.